Priser

Som fastleger følger vi tariffavtaler mellom legeforeningen og staten, og har vanlige eganandeler på legetjenester. Frikort gjelder.