Konsultasjon og sykebesøk

Konsultasjoner etter timeavtale. Via Helsenorge.no kan du enkelt bestille time, også videokonsultasjon eller elektronisk konsultasjon (e-post). Alle leger foretar sykebesøk etter avtale.