Om oss

Sentrum legeservice ble etablert 1. januar 2012, med Geir Dunseth som daglig leder og Thomas Bjørge som deleier fra 1. mai 2012. Siden har Anne Sofie Håvik og Ada Vagnild Fuglum også kommet inn som deleiere.

Geir Dunseth er spesialist i allmennmedisin og er  i tillegg til å være fastlege for 800 personer leder for Praksiskonsulentordiningen (arbeid for å bedre samarbeid mellom fastleger og Sykehuset i Vestfold).

Thomas Bjørge er spesialist i allmennmedisin. I tillegg til å være fastlege for 1000 personer er han lege ved helsestasjonen her i Holmestrand. Han er også sertifisert petroleumslege.

Anne Sofie Håvik og Ada Vagnild Fuglum er begge i gang med spesialisering i allmennmedisin, og de er også begge sykehjemsleger her i Holmestrand 2 dager i uken.